Prowadzenie księgowości jest w dużym stopniu związane z podatkami. A skoro tak jest, trzeba się liczyć z kontrolami ze strony urzędu skarbowego. Od 1 lipca 2016 roku w dużych przedsiębiorstwach obowiązuje składanie informacji o ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie JPK.

Jednostki, które nie wywiążąprowadzenie księgowości się w terminie z obowiązkiem złożenia struktury JPK_VAT mogą liczyć się z bardzo wysokimi karami finansowymi.

Konsekwencją niewywiązanie się z obowiązku złożenia JPK_VAT  jest kara porządkowa do 2800 złotych. Jeżeli jednak przedsiębiorca z pewnych przyczyn nie może złożyć pliku, powinien poinformować organ i wskazać właściwe przyczyny oraz termin, w jakim wypełni obowiązek.

Celowe unikanie czynności kontrolnych organom podatkowym jest zagrożone karą grzywny w wysokości 17 769 600 złotych!!!

Dowiedz się więcej o prowadzeniu księgowości