Podatek płacimy od wielu rzeczy – domu, działki, towarów, usług i wielu innych. Dochód jaki otrzymujemy, również jest opodatkowany. W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje podatku dochodowego. Pierwszy z nich CIT, który muszą odprowadzać osoby prawne np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy przedsiębiorstwo państwowe. Drugi to podatek PIT, przeznaczony dla osób fizycznych np. spółki cywilnej lub spółki jawnej.  

Stawka podatku CIT wynosi obecnie 19% podstawy wymiaru, czyli wartości dochodu obliczanego jako różnicę między przychodami a kosztami. Natomiast stawka podatku od osób fizycznych może być progresywna 18% i 32% (rośnie wraz z wzrostem dochodu) lub liniowa 19% (niezależnie od wielkości dochodu).

Do 30 kwietnia każdy otrzymujący dochód w danym roku podatkowych jest zobowiązany złożyć zeznanie roczne. Można wykonać je samemu lub udać się do biura rachunkowego, co nie raz jest lepszym rozwiązaniem.

W przedsiębiorstwach w celu wyliczenia podstawy wymiaru podatku dochodowego, korzysta się z księgi PiR (przychodów i rozchodów) w przypadku firm nie mających osobowości prawnej. Osoby prawne muszą prowadzić pełną rachunkowość w postaci ksiąg handlowych. Na podstawie informacji zawartych w nich o przychodach i kosztach osiągnięcia przychodów mogą ustalić wielkość dochodu.

W rozliczaniu podatku warto skorzystać z pomocy, gdyż nie zawsze jest to takie proste. Czasem poprawne wyliczenie kwoty podatku, wymaga wiele wiedzy z zakresu księgowości i prawa podatkowego.

 dochód