Faktura korygująca jest szczególnym dokumentem, wystawianym w sytuacji, kiedy na fakturze pierwotnej występuje jakiś błąd (np. inna cena, dane nabywcy) . Korektę można też wystawić przy okazji naliczenia rabatu czy zwrotu towaru.

Wystawiając fakturę korygującą należy pamiętać, aby na dokumencie zawrzeć słowo “KOREKTA”. Powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, warto też, aby wydający miał potwierdzenie odbioru korekty przez drugą stronę. Na dokumencie powinny znaleźć się następujące informacje:
– numer kolejny faktury,
– data wystawienia,
– dane podatnika oraz nabywcy towary/usługi – imiona i nazwiska, adresy, itp.,
– numery, dzięki którym podatnik i nabywca są identyfikowani na potrzeby podatkowe,
– data zakończenia usług/dostarczenia towarów,
– przyczyna korekty.

Istnieją dwa typy faktur korygujących, w zależności od tego, czego dotyczą zmiany w transakcji:
– faktura korygująca dane formalne (odnosi się do błędów w obrębie adresu, NIP-u itp.),
– faktura korygująca pozycje faktury (Przy różnicach w cenie, VAT itp.).

Nie tylko faktura korygująca pozwala na zmianę danych w pierwotnym dokumencie – taką funkcję spełnia również nota korygująca. Nie można jej jednak wykorzystać, jeśli zmiany mają obejmować dane nabywcy lub całkowitą zmianę podmiotu na dokumencie.