PIT-37 to najpopularniejsza forma zeznania podatkowego. Składana jest w sytuacji, gdy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych. Deklaracja dotyczy tylko przychodów opodatkowanych według skali podatkowej.

UWAGA!
Podatnicy, którzy uzyskują wyłącznie przychody zwolnione z podatku nie mają obowiązku składania tej deklaracji podatkowej.

PIT-37 jest deklaracją, która dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej uzyskiwanych wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników. Może zostać sporządzona przez osoby, które do swoich dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci.

PIT-37 można złożyć natomiast za rok, w którym wykazano stratę, zatem podatnik zamiast zarobić – stracił.

Przychody ze stosunku pracy z zagranicy mogą zostać rozliczane na formularzu PIT-37 tylko w przypadku, gdy rozliczane są przez polskiego płatnika.