Karta podatkowa stanowi jeden z najprostszych sposobów opodatkowania działalności, przewidziany przez polskie prawo.

Osoby, które wybrały tę formę opodatkowania nie są zobowiązane do prowadzenia księgowości, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Do ich obowiązków należy przechowywanie kopii dokumentów (faktur i rachunków) przez 5 lat podatkowych oraz prowadzenie ewidencji osób zatrudnianych w firmie.

Ich miesięczny, często niewysoki, podatek ustalany jest przez naczelnika urzędu skarbowego, który sugeruje się:

– rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej,
– liczbą zatrudnionych pracowników,
– liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Jest to forma dostępna tylko dla wybranych rodzajów działalności:
– usługową,
– wytwórczo-usługową,
– usługową, w zakresie detalicznego handlu żywnością*,
-usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,
– gastronomiczną*,
– transportową, z wykorzystaniem jednego samochodu,
– związaną ze świadczeniem usług rozrywkowych,
– polegającą na sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach*,
– związaną z wykonywaniem wolnych zawodów w zakresie ochrony ludzkiego zdrowia i usługami weterynaryjnymi,
– polegającą na udzielaniu korepetycji,
– dotyczącą opieki nad dziećmi i osobami chorymi w domu.

*jeżeli nie prowadzi się sprzedaży napojów powyżej 1,5% alkoholu.