Każdy przedsiębiorca prowadzący swoją firmę i rozliczający się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów ma obowiązek potwierdzenia dokonania zakupów i sprzedaży na podstawie dokumentów. Osiągany dochód jest różnicą między uzyskaną kwotą ze sprzedaży a kosztami, które zostały poniesione. Od dochodu należy zapłacić tzw. podatek dochodowy.

Przedsiębiorca, któremu udało się sprzedać dany produkt lub usługę musi posiadać dowód księgowy, czyli fakturę lub paragon. Na podstawie faktury firma wpisuje przychód do prowadzonej księgi przychodów i rozchodów. Należy pamiętać, że obecnie wszyscy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek wystawiania faktur, bez względu na to, czy są płatnikami VAT czy nie. Odchodzi się od wystawiania rachunków, których sporządzenie uważa się za niepoprawne.