Inwentaryzacja to procedura, która przeprowadzana jest w firmie w celu ustalenia faktycznego stanu wartościowo – ilościowego posiadanych zapasów magazynowych i źródeł ich pochodzenia. Stanowi ona narzędzie do wewnętrznej kontroli. Dzięki inwentaryzacji przedsiębiorcy mają możliwość ustalenia różnicy pomiędzy stanem faktycznym a stanem wynikającym z ewidencji księgowej. Jest to także narzędzie umożliwiające:

– rozliczenie osób odpowiedzialnych za ewentualne różnice,
– pozyskanie informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania firmą,
– kontrola posiadanego majątku i jego struktury.

Aby można było mówić o skutecznej inwentaryzacji, musi ona spełnić kilka warunków:

– opierać się na dokładnych obliczeniach i zapisach protokołu inwentaryzacyjnego,
– odbywać się z zachowaniem terminowości i częstotliwości określonej przepisami,
– obejmować wszystkie składniki majątkowe będące na stanie,
– spełniać zasadę porównywalności czyli umożliwić porównanie stanu ewidencyjnego z faktycznym,
– wykazywać każdy składnik tylko raz.