Z racji tego, że ma zostać skrócony czas przechowywania akt pracowniczych pracownicy będą musieli wywiązywać się z dodatkowych obowiązków wynikających z konieczności przesyłania dokumentacji do ZUS.

Wprowadzone zostaną nowe dokumenty ubezpieczeniowe:
– ZUS OSW – Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych,
– ZUS RIA – Raport informacyjny,
– ZUS RPA – Imienny raport miesięczny o przychodach/wykonywaniu pracy nauczycielskiej
oraz modyfikację formularza wyrejestrowania z ubezpieczeń – ZUS ZWUA.

Zmiany nie będą obejmować pracowników wykonujących pracę górniczą.

Płatnicy, którzy chcą skrócić czas przechowywania dokumentacji pracowniczej zobowiązani są do złożenia w ZUS formularza ZUS OSW.

Pracodawcy mają możliwość zrezygnowania z przekazywania raportów informacyjnych. Obowiązkiem jest, aby pracodawca dokonał tej czynności przez złożeniem pierwszego raportu informacyjnego.

Jeżeli w raporcie zostaną wykryte błędy, to płatnik składek ma obowiązek złożenia raportu informacyjnego korygującego.