skan faktury

W kilku zdaniach postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczącego tego, czy zeskanowana faktura jest e-fakturą oraz czy na podstawie skanu faktury można odliczyć podatek VAT.

Wystawianie faktury w formie elektronicznej wymaga zgody odbiory. Zgoda jest tutaj domniemana, dlatego jeżeli kontrahent nie wyrazi sprzeciwu na otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej przedsiębiorca ma prawo posługiwania się e-fakturą. Warto jednak mieć na uwadze, że faktura wystawiona w formie papierowej, a następnie zeskanowana i wysłana w formie pliku PDF nie stanowi e-faktury, a jest jedynie dokumentem wysłanym elektronicznie.

Z punktu widzenia przepisów prawa jest to jednak dopuszczalna metoda (jeśli spełniony zostanie podstawy warunek jaki e-faktura musi spełniać: musi ona gwarantować integralność treści, czytelność oraz autentyczność pochodzenia) i równoznaczna z wystawieniem i przekazaniem klientowi faktury w formie papierowej. Klient ma więc prawo odliczyć podatek VAT ze skanu faktur, w okresie rozliczeniowym w jakim został mu przekazany skan. Dokument ten może więc stanowić podstawę do ujęcia wydatku w kosztach oraz odliczenia VAT. Przesyłanie faktury w takiej formie pozwala oszczędzić czas oraz w znacznym stopniu ułatwia przechowywanie dowodów księgowych.