JPK

Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych od lipca 2016 roku zobowiązani będą do przekazywania Ministerstwu Finansów informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT. 
 
Nowy obowiązek dotyczy tylko dużych przedsiębiorców, którzy używają programów komputerowych do prowadzenia ksiąg podatkowych. Przedsiębiorcy prowadzący księgi w formie papierowej na razie są z niego zwolnieni. Informacje będą przekazywane w formie JPK, czyli jednolitego pliku kontrolnego, bez wezwania organów podatkowych. Informacja o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT będzie przekazywana przez podatników za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, ze wskazaniem miesiąca, którego informacja dotyczy.  
 
Pierwszy okres rozliczeniowy, za który podatnicy będą zobligowani dostarczyć informację o ewidencji jest lipiec 2016 rok. Dla niektórych podmiotów przewidziano okresy przejściowe. Co do małych i średnich przedsiębiorców – nowa metoda kontroli będzie obowiązywać ich od lipca 2018 roku.

Aktualizacja:

Zgodnie z zapowiedziami od 1 lipca 2018 roku małe, średnie, duże oraz mikroprzedsiębiorstwa przekazują struktury JPK do organów podatkowych.

Już 1 października 2020 roku wprowadzony ma zostać dla podatników nowy obowiązek, a będzie nim składanie pliku w nowej formie –JPK_VAT wraz z deklaracją VAT. Obowiązywać będą dwa warianty przekazu plików:

1.JPK_V7M- dla podatników rozliczających się miesięcznie
2.JPK_V7K- dla podatników rozliczających się kwartalnie