analiza-finansowa-firmy

Stan finansów jednostki oraz jego kontrola ma bardzo duże znaczenie dla poprawnego funkcjonowania firmy i jej wyniku finansowego. Aby dowiedzieć się jaka jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa, warto przeprowadzić analizę finansową.

Przeprowadzenie analizy finansowej określają specjalne zasady. Uwzględniają one, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę oraz jak należy interpretować wyniki. Samo przeprowadzenie takiej analizy w oparciu o te zasady, nie musi być trudnością. Jednak ważniejsze staje się to, co daje przeprowadzenie takiej analizy.

Ponieważ analiza finansowa stanowi część analizy ekonomicznej całego przedsiębiorstwa, ma ogromne znaczenie podczas sprawdzania działalności gospodarczej jednostki. Jednak ważniejsze zadanie tej analizy to dostarczanie informacji o stanie finansowym firmy. Pozwalają one kadrze zarządzającej na podejmowanie właściwszych decyzji, dotyczących kierowania przedsiębiorstwem. Wiadomości o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa mają również znaczenie dla jej otoczenia. Są użytkowane przez kredytodawców, audytorów, urzędy statystyczne itp.