Rok 2017 to czas wielu zmian, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Mają bowiem zostać wprowadzone dwie nowe zasady. Jedna z nich likwiduje możliwość wpłacania 80% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku zatrudnienia, natomiast następna podwyższa wartość minimalnego wynagrodzenia do 2000 złotych. Zmiany te oprócz wprowadzenia lepszych warunków zatrudniania, mogą również spowodować, że młode osoby zostaną wykluczone z rynku pracy. Dlaczego może się tak stać?

Podwyższenie płacy minimalnej to jednocześnie większe koszty zatrudniania pracowników. Większe koszty powodują, że przedsiębiorcom mniej opłaca się zatrudnianie młodych osób. Przyczynia się do tego również druga zmiana czyli zniesienie 80% wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Młode osoby, których pracodawcy będą coraz rzadziej zatrudniać, zostaną pozbawieni możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego i skazani na bezrobocie.

Nowe przepisy to z jednej strony zapobieganie zbyt niskim płacom, ale z drugiej to zmniejszenie szans na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego dla młodych osób.