Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, odprowadzane przez pracodawcę to jeden z podstawowych kosztów, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak je ewidencjonować? O tym można będzie się dowiedzieć w tym wpisie.

Składki na ubezpieczenia społeczne należy odprowadzać do ZUS. Oznacza to, że kontem księgowym do tego służącym jest konto numer 22 “ Rozrachunki publicznoprawne”, a przypadku występowania kont analitycznych – konto “Rozrachunki ZUS”. Po stronie kredytowej tego konta, księguje się naliczone składki do ZUS (zgodnie z regułą podwójnego zapisu, kwota ta jest także księgowana na koncie kosztów). Natomiast w momencie ich zapłaty, księgowania dokonuje się po przeciwnej stronie konta (oraz na koncie “Rachunek bankowy”).  

Ponieważ zapłacone składki ZUS stanowią koszt dla pracodawcy. Należy je również ewidencjonować na kontach kosztowych, a w tym przypadku na koncie 405 “Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” (układ funkcjonalny) i/lub na odpowiednim koncie w układzie rodzajowym.