Leasing jako forma finansowania środków trwałych w firmie takich, jak samochody, maszyny i urządzenia przemysłowe czy nieruchomości jest bardzo często formą finansowania. 

Rozróżniamy dwie najczęstsze formy leasingu:

  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy.

Najczęściej wybieraną formą leasingu jest operacyjny z uwagi na korzyści jakie daje przedsiębiorcy. Pomaga między innymi w tym, że ogranicza jednorazowy wydatek jaki musiałby ponieść przedsiębiorca na zakup np. środka transportu oraz pozwala w całości ująć w kosztach poniesione wydatki. W przypadku wprowadzenia środka transportu do majątku firmy można wszystkie wydatki związane z eksploatacją zaliczyć w koszty i dokładnie tak samo jest z leasingiem. 

Przewagą leasingu nad kredytem jest przede wszystkim elastyczność. Leasingodawcy często nie zwracają uwagi na staż firmy. To zaleta przede wszystkim dla początkujących właścicieli firm. W przypadku leasingu dużo mniejsza jest ilość formalności. Nie jest weryfikowana historia kredytowa tak zwana zdolność finansowa której w przypadku kredytu przedsiębiorca może nie posiadać, a w tej samej sytuacji finansowej firma leasingowa udzieli mu finansowania.