Nie każdy przedsiębiorca musi stosować kasy fiskalne od razu od rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dopiero gdy sprzedaż osobom fizycznym, nie prowadzącym kasa fiskalnadziałalności gospodarczej przekroczy limit. Limit ten wynosi 20 000 złotych w proporcji do całego roku.

Ustalanie limitu prowadzenia kasy fiskalnej rozpoczyna się od momentu dokonania pierwszej sprzedaży osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej. Wyliczania dokonuje się proporcjonalnie do okresu wykonywania działalności gospodarczej. W tym celu można skorzystać z licznych kalkulatorów dostępnych w Internecie. Pomimo takiej możliwości, warto wiedzieć jaki wzór temu służy.

LIMIT KASY FISKALNEJ USTALA SIĘ NA PODSTAWIE WZORU: 

Limit = 20 000 złotych x A/B, gdzie:

A – ilość dni od prowadzenia sprzedaży do końca roku,

B – liczna dni w roku podatkowym.