Jeżeli wiadomo już kto musi, a kto nie musi prowadzić pełnej księgowości , Warto zastanowić się nad tym jaki jest limit księgowy.

Wynosi on 1 200 000 euro. Po jego przekroczeniu każda jednostka musi prowadzić pełna księgowość, bez względu na to, czy wcześniej ją prowadziła czy nie . Limit należy przeliczyć  na polską walutę. Robi się to przez pomnożenie tej kwoty, przez średni kurs euro w dniu 30 września roku poprzedzającego. Kurs ten ogłaszany jest przez NBP.

W roku 2014 wyniósł 4,1755 co oznacza, że limit księgowy na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosi:

  5 010 600 złotych

Informacja ta jest ważna dla przedsiębiorców, gdyż to od niej i wielkości obrotów przedsiębiorstwa, zależy rodzaj prowadzonej rachunkowości finansowej.