Mała księgowość nazywana również księgowością uproszczoną to forma księgowości do której prowadzenia zobowiązani są mikro i mali przedsiębiorcy. Opiera się na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź na ryczałcie ewidencjonowanym.

Do prowadzenia małej księgowości upoważnione są osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej. Warunkiem koniecznym jest nie przekroczenie przychodu o wartości 2 000 000 euro.

Limit wylicza się biorąc pod uwagę średni kurs euro ustalony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października za rok poprzedni.

Mała księgowość może być prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorców. Aby sobie to ułatwić wielu z nich korzysta z księgowości online, czyli specjalistycznego oprogramowania w ramach którego można wystawiać faktury, sporządzać deklaracje wyliczać należności podatkowe itd. Korzystając z księgowości online nie musimy obawiać się utraty naszych danych, ponieważ są one przechowywane w chmurze.

 

Zobacz także: Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości