Aby zrozumieć w jaki sposób zwiększyć skuteczność pracy załogi firmy, przede wszystkim trzeba zastanowić się i przyjrzeć możliwym powodom niskiej wydajności pracowników. Według badań firm o różnej wielkości i z różnych branż, głównymi przyczynami niskiej efektywności pracy najczęściej są:

  • brak motywacji – zwiększenie wydajności pracy personelu opiera się w dużej mierze na zachętach i benefitach. Motywacja jest główną siłą napędową w osiągnięciu lepszych wyników m.in. sprzedaży oraz pozyskiwania nowych klientów.
  • brak szkoleń i warsztatów – możliwość uczenia się i podnoszenia kwalifikacji stanowi czynnik motywujący do rozwoju, a zatem do osiągnięcia lepszych wyników w pracy.
  • brak kontroli – nawet najlepiej zmotywowany zespół ludzi musi być na bieżąco kontrolowany i koordynowany przez specjalnie przygotowanych menedżerów, którzy powinni wspierać pozostałych pracowników.
  • negatywne środowisko pracy – nastawienie pracowników i ogólna atmosfera w pracy ma bardzo ważne znaczenie i wpływ na efektywność i wydajność. Najlepiej jeśli środowisko pracy inspiruje, motywuje oraz wspiera. 
  • brak celów i wskaźników KPI – system kluczowych wskaźników efektywności (KPI) został wdrożony w celu oceny wydajności i efektywności pracowników. Słabe rezultaty mogą wynikać z braku konkretnych celów lub ich nieprawidłowego sformułowania i przedstawienia. 
  • nieuzasadnione oczekiwania – świeżo rekrutowani pracownicy zaczynają przeważnie pracować z wielkim entuzjazmem, ale cały zapał znika, gdy w rzeczywistości okazuje się, że podczas rekrutacji przedstawiono błędny wizerunek firmy, pracy oraz zakresu obowiązków. Dlatego zawsze trzeba być uczciwym i szczerym wobec osób, których się przyjmuje do pracy.

STRONA GŁÓWNA