Przedstawicielstwo to jedna z form reprezentacji firmy. Przedstawicielstwo powołane może zostać przez zagranicznych przedsiębiorców, ale także przez inne osoby powołane przez właściwy organ w celu promocji gospodarki. Właściciele firm zobowiązani są do posługiwania się oryginalną nazwą podmiotu gospodarczego wraz z jego formą prawną oraz sformułowaniem “przedstawicielstwo w Polsce”.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia osobnej rachunkowości w języku i walucie Polskiej, jeżeli działa na terytorium innego kraju. Za wszystkie zobowiązania odpowiedzialność pełni podmiot macierzysty, dlatego brak jest obowiązku składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Ważne jest, aby wszystkie informacje dotyczące modyfikacji w zakresie działalności zgłaszać Ministrowi w terminie 14 dni od daty dokonania. Z reguły wniosek o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych rozpatrzony zostaje w przeciągu miesiąca, maksymalnie dwóch. Procedurę przyśpieszyć może natomiast rejestracja elektroniczna.