Polska od nowego roku obciążona zostanie nowym podatkiem. Podatek od przetworzonego plastiku obowiązywał będzie od 1 stycznia 2021 r., ponieważ większa połowa zużytych plastikowych opakowań jest palona lub zalega na wysypiskach śmieci, co jest bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska.

Projekt ograniczenia plastiku zapoczątkowany został przez Radę Europejską i wedle ustaleń Polska i inne kraje UE będą musiały ponosić opłaty za nieprzetworzone odpady tworzyw sztucznych.
Nowy podatek obliczany ma być na podstawie masy odpadów z opakowań wyprodukowanych z tworzyw sztucznych nie nadających się do recyklingu
Za kilogram nie przetworzonych opakowań będzie obowiązywała stawka w wysokości 0,80 euro, co w przeliczeniu na tonę daje około 3,5 tysiąca złotych.
Z racji, że Polska jest jednym z krajów o bardzo niskim poziomie recyklingu (30%), stawki podatku do Unii byłyby bardzo duże. Można zatem spodziewać się z racji podatku od nieprzetworzonego plastiku, sporego wzrostu cen opakowań z tworzyw sztucznych oraz nowych wymagań dla przedsiębiorców wykorzystujących do działalności tworzywa sztuczne.