Kontrola podatkowa jest w przypadku zdecydowanej większości przedsiębiorców powodem przerażenia i nieprzespanych nocy. Wszystko ma swoje granice i każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, czego może się spodziewać w przypadku zawiadomienia o planowanym przeprowadzeniu kontroli. Wszystko po to, aby dać przedsiębiorcom możliwość odpowiedniego przygotowania się do niej.

Jak wiadomo – kontrola podatkowa może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, ale nie w każdym przypadku jest ona spowodowana podejrzeniem nieprawidłowości w rozliczaniu firmowych podatków. Otóż celem kontroli podatkowych w głównej mierze jest uszczelnienie systemu podatkowego. Ważne jest to, że jednocześnie w przypadku danego przedsiębiorcy może być przeprowadzona jedna kontrola.

Kontrola podatkowa wszczynana jest z urzędu, a nie na wniosek. Przeprowadzana jest przez organy podatkowe I instancji, a więc przez:
– naczelnika Urzędu Skarbowego,
– naczelnika Urzędu Celnego,
– wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa,
– dyrektora izby skarbowej,
– dyrektora izby celnej.

Czas przeprowadzania kontroli jest ograniczony i w zależności od wielkości przedsiębiorstwa może wynosić:
– mikroprzedsiębiorstwa → 12 dni roboczych,
– małe przedsiębiorstwa → 18 dni roboczych,
– średnie przedsiębiorstwa → 24 dni robocze,
– pozostałe przedsiębiorstwa → 48 dni roboczych.

Organ chcący przeprowadzić kontrolę w danym przedsiębiorstwie, musi wcześniej ją zapowiedzieć minimalnie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem. Szybsza kontrola wymaga otrzymania zgody przedsiębiorcy. Organ podatkowy jest zobowiązany do tego, aby wszcząć kontrolę nie później niż 30 dni od doręczenia zawiadomienia.