Zostanie założona Krajowa Administracja Skarbowa, której celem będzie ograniczenie oszustw podatkowych. Zastąpi ona obecnie funkcjonujące:
– administrację podatkową;
– kontrolę skarbową;
– służbę celną;

KAS będzie podporządkowana Ministrowi Finansów. Jej działanie ma skutkować zwiększeniem skuteczności poboru należności podatkowych oraz celnych.

KAS zapewni również szybką i rzetelną weryfikację danych podawanych przez podatników w deklaracjach podatkowych i dokumentach celnych.

Krajowca Administracja Skarbowa ma zacząć obowiązywać od stycznia 2017 roku.