Odwrócony VAT to metoda odprowadzania podatku VAT, polegająca na płaceniu podatku przez nabywcę towaru lub usługi, a nie ich sprzedawców. Taka metoda odliczania podatku VAT dotyczy obrotu złomem lub niektórymi surowcami wtórnymi.

Od 2015 roku planuje się także zastosowanie tego podatku do telefonów komórkowych. Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów mają zapobiec wyłudzeniom podatków. Poza wprowadzeniem odwróconego podatku VAT planuje się wprowadzenie obowiązku ewidencji transakcji, która ma być doskonałym narzędziem kontroli wpływów do budżetu państwa.

Czy pomogą czy okażą się dodatkowym utrudnieniem? O tym będzie się można przekonać już niedługo?

 

Aktualizacja:

Mechanizm odwrotnego obciążenia nie sprawdził się w walce z wyłudzeniami VAT i jego stosowanie dobiegło końca 1 listopada 2019 roku.

Od tamtej pory zamiast odwróconego VAT-u obowiązuje Split Payment (mechanizm podzielonej płatności), który obejmuje znacznie szerszy zakres przedmiotowy usług i towarów, których nabycie zobowiązuje do jego stosowania, pod warunkiem że należność przekracza ogółem kwotę 15 000 zł brutto.

Obowiązkowy Split Payment polega na podziale kwoty za nabywany towar lub usługę w taki sposób, że część netto trafia do sprzedawcy, a kwota VAT zostaje skierowana na specjalny rachunek bankowy VAT.