O oszustach podatkowych słyszymy niemal wszędzie. Wspominają o nich w wiadomościach, piszą w gazetach i ostrzegają by nie iść za ich przykładem.
Ale czy my na pewno zdajemy sobie sprawę z tego jakie działania podchodzą pod oszustwa podatkowe?

Oszustwo podatkowe to umyślne uchylanie się od opodatkowania. A więc unikanie bądź nieuzasadnione zmniejszenie naszych należności wobec państwa.

Przestępstwa te zazwyczaj przybierają formę zatajenia podmiotu opodatkowania bądź zatajenia rachunkowego, zorganizowania niewypłacalności, a także fałszywego kwalifikowania.
Oszustwa podatkowe przeważnie odnoszą się do podatku od towarów i usług. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w VAT to stosowanie zbyt niskiej stawki podatkowej, ukrywanie lub pozbywanie się dokumentów potwierdzających niektóre operacje, zawyżanie wartości przeprowadzonych transakcji eksportowych oraz  zapewnianie o sprzedaży towarów oraz usług zwolnionych z danego opodatkowania.