Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązani są do regulacji zobowiązań podatkowych. Jednym z nich jest podatek dochodowy od osób fizycznych. W zależności od wybranej formy opodatkowania przedsiębiorca płaci ten podatek w następującej wysokości:
– zasady ogólne 18 i 32%,
– podatek liniowy 19%,
– ryczałt i karta podatkowy – dostępny tylko dla niektórych przedsiębiorców.

Kolejnym podatkiem, który muszą opłacać przedsiębiorcy jest podatek VAT. Mogą z niego zrezygnować osoby, których obrót nie przekroczył w skali rocznej 200 000 zł. Podatek ten przyjmuje następujące wartości: 23%, 8%, 5%, 9%.

Zobowiązaniem podatkowym do regulacji którego także zobowiązani są przedsiębiorcy jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek jego zapłaty pojawia się przy umowach sprzedaży, pożyczki oraz darowiźnie. Jego wysokość to 2% wartości dokonanej transakcji.