Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym:

  1. Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, w których przebywa pracownik. Jeśli jest to praca biurowa i pracownik wykonuje pracę lekką, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie temperatury minimum 18 stopni. W pomieszczeniach typu hala produkcyjna, przy wykonywaniu pracy średnio-ciężkiej temperatura minimalna to 14 stopni. W przypadku pracy na zewnątrz pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi dostęp do pomieszczenia, w którym może się ogrzać, schronić lub zmienić mokrą odzież.
  2. Jeśli temperatura powietrza spadnie poniżej 10 stopni, konieczne jest zapewnienie ciepłych napojów i posiłków regeneracyjnych, dostosowanych do rodzaju wykonywanej pracy. Posiłki powinny być dostarczane średnio co 3/4 godziny.
  3. Zimą podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu, pracownik może odmówić kontynuowania pracy. Pomimo tego zachowuje on prawo do pełnego wynagrodzenia za ten dzień.
  4. Jeśli warunki drogowe uniemożliwiają pracownikowi dojazd do pracy może on wziąć urlop na żądanie.