Podatek od towarów i usług potocznie nazywany podatkiem VAT, jest daniną, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców, ponieważ jego wartość jest doliczana do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. Mechanizm rozliczenia VAT-u powoduje, iż w rzeczywistości wysokość podatku jest przerzucona na konsumenta. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT pod warunkiem, że wydatek, z którym podatek jest powiązany, ma związek z działalnością opodatkowaną.

Chociaż prowadzenie działalności gospodarczej oraz zgłoszenie do VAT pozwalają na odliczanie podatku VAT, nie w każdej sytuacji jest to możliwe. Oto czarna lista przypadków, kiedy odliczenie podatku VAT naliczonego jest nie możliwe.

Pierwszą sytuacją jest przypadek, kiedy fakturę wystawiono w niepoprawny sposób, a zwłaszcza zapomniano o umieszczeniu numeru NIP na niej. Brak numeru NIP na fakturze dyskwalifikuje ją, nawet jeżeli zawarte zostały w niej inne informacje o podatniku. Rozwiązaniem jest jest oczywiście stosowna korekta dokumentu.

Kolejną sytuacją niedopuszczającą do odliczenia podatku, jest ta która nie ma związku z prowadzoną działalnością. Dotyczy to tych przedsiębiorców nie zgłoszonych jako podatnicy oraz w przypadku zakupów nie służącym czynnościom opodatkowanym.

Trzecią sytuacją jest przypadek kiedy to przedsiębiorca nie posiada ani faktury VAT, ani nawet uproszczonej faktury VAT (jedyne dane podatnika w tej faktury to NIP).

Ostatnimi wspomnianymi przez nas sytuacjami, kiedy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT są:
– zakup na podstawie faktury marży (podatek odlicza się od marży, a wartość podatku nie jest ustalona na fakturze),
– gdy poniesie się koszty związane z gastronomią i noclegami, a nie związane z działalnością opodatkowaną (z wyjątkiem cateringu).