Prowadzenie pełnej księgowości podmiotu często zobowiązuje do powierzenia ewidencji księgowej specjalistom, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wywiązywania się z obowiązków księgowych i podatkowych.

Ewidencja w postaci ksiąg rachunkowych jest jedną z najbardziej skomplikowanych form rejestrowania przychodów i rozchodów. Pełna forma ewidencji zobowiązuje do utworzenia specjalnych kont, które rozróżnia się na analityczne i syntetyczne.

Informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości znajdziemy w Ustawie o Rachunkowości.

Ile kosztuje prowadzenie pełnej księgowości? Wielu przedsiębiorców przed nawiązaniem współpracy ze specjalistami księgowymi dokonuje wcześniejszej analizy ofert. Warto na wstępie zaznaczyć, że chcąc mieć gwarancję poprawnego wypełniania obowiązków księgowych i podatkowych nie powinniśmy decydować się na współpracę z tymi, których oferta cenowa jest zbyt kusząca. Zdarza się, że „tani specjaliści” posiadają znikomą wiedzę na temat obowiązujących przepisów oraz brak doświadczenia.

Często koszt prowadzonej księgowości uzależniony jest od ilości dokumentów księgowych generowanych przez podmiot w danym miesiącu.

E-księgowość? – czy warto się na nią zdecydować?