Prowadzenie księgowości wymaga od zajmujących się tym osób, posiadania wiedzy o licznych przypadkach, stanowiących wyjątki od reguł i przepisów. Takim przypadkiem jest chociażby sytuacja, w której zaliczka może stać się przychodem.

Prowadzenie ksiegowosci

Jeżeli przedsiębiorca chce traktować zaliczki jako przychód podlegający opodatkowaniu musi w odpowiednim terminie powiadomić Urząd Skarbowy. Termin ten trwa do 20 stycznia lub w przypadku przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają ewidencjowanie na kasie fiskalnej do 20 dnia miesiąca. Po zgłoszeniu tego faktu, przedsiębiorca bierze datę postania przychodu zgodnie z dniem pobrania wpłaty.

Poza zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego przedsiębiorca, musi spełnić kilka innych warunków, by móc zaliczać otrzymanie zaliczki do przychodów. Po pierwsze trzeba pobierać wpłaty na poczet dostaw i usług, które wykonane zostaną w następnych okresach. Po drugie pobranie zaliczki trzeba zarejestrować na kasie fiskalnej.