Jeśli zatrudniasz pracowników, masz obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej (akta pracownicze) po zakończeniu przez nich pracy. Od 1 stycznia 2019 r okres ten został skrócony z 50 do 10 lat.

10-letni okres przechowywania dokumentów dotyczy pracowników:

– zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

– zatrudnionych w latach 1999 a 2019, pod warunkiem, że złożysz do ZUS:

* oświadczenie (ZUS OSW) oraz

* raport informacyjny (ZUS RIA). Należy wiedzieć, że okres 10-lat biegnie od końca roku, w którym złożysz raport informacyjny.

Dokumentacja pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. jest przechowywana na wcześniejszych zasadach, czyli okres przechowywania to 50 lat. Nie ma wówczas znaczenia, czy osoba pracuje, czy nie.

Dokumentacja pracownicza obejmuje:

* akta osobowe pracowników,

* pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.