Prowadzenie księgowości to nie jedyny obowiązek przedsiębiorców. Ci, którzy zatrudniają pracowników, muszą spełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa w zakresie kadr i płac. Więcej o przepisach z tego zakresu tutaj!prowadzenie ksiegowosci

Już od 1 stycznia 2017 roku w Polsce ma zostać wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na podstawie umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług. Według planów ma ona wynosić 12 złotych za godzinę. Przewiduje się, jednak że będzie ona wzrastała wraz z stawką minimalnego wynagrodzenia.

Na razie projekt ustawy dotyczącej prowadzenia stawki minimalnej została opracowany oraz zostały zatwierdzone poprawki wprowadzone przez Senat. Teraz ustawa oczekuje podpisania przez prezydenta.

Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone, dla osób pracujących na umowach-zlecenie, umowach o świadczenie usług oraz samozatrudnionych zostanie wprowadzona minimalna stawka godzinowa wynosząca minimalnie 12 złotych. Ale to jednak nie wszystko na co trzeba zwrócić uwagę. Przy obowiązującej od 2017 roku kwocie minimalnego wynagrodzenia stawka godzinowa wynieść powinna 13 złotych za godzinę. Natomiast w kolejnych latach zmów będzie ulegać zwiększeniu, adekwatnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

O wprowadzeniu stawki godzinowej mówi się głównie w stosunku od zleceniobiorców. Tu trzeba podkreślić, że do nowych przepisów dostosować się będą musieli również jednoosobowi przedsiębiorcy oraz osoby pracujące na podstawie umów o świadczenie usług.

Aktualizacja:

W 2018 roku stawka godzinowa wzrosła do 13,70 zł brutto na godzinę, a w 2019 roku aż do 14,70 zł brutto. Obecnie planuje się, że od 2020 roku każdy pracownik pracujący na podstawie umowy o pracę, bądź umowie zlecenie, będzie otrzymywał minimum 17 zł brutto, co w ciągu miesiąca daje 2 600 zł. Jest to rekordowy wzrost płacy minimalnej jaki mieliśmy możliwość doświadczyć w ostatnich latach. Czy kolejne lata znów przyniosą tak wysokie podwyżki?