Rachunkowość bankowa jest systemem ewidencji działalności banku odzwierciedlającym sytuację majątkową, finansową oraz ekonomiczną objętego nim podmiotu. Ten rodzaj rachunkowości obejmuje działalność banku oraz wszystkie inne czynności realizowane przez bank niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową (działalność gospodarcza), których celem jest zapewnienie funkcjonowania banku.

Z rachunkowości bankowej mogą czerpać dane m.in.:
– zarząd banku;
– akcjonariusz;
– klienci;
– kontrahenci;
– organy nadzoru finansowego;
– bank centralny;