Wykreślenie z rejestru VAT możliwe jest w niewielu przypadkach, które na ogół są bardzo skrajnymi sytuacjami. Jeżeli przedsiębiorca nie składa regularnie deklaracji, a urzędnicy stwierdzą, że podmiot nie istnienie, skreślenie z rejestru VAT jest możliwe.

Wykreślenie z rejestru VAT ma swoje konsekwencje, dosyć poważne zarówno dla przedsiębiorcy jak i jego kontrahentów. doradztwo podatkowe

Najgorszym dla przedsiębiorcy wynikającym z  wykreślenia z rejestru VAT jest brak figuracji w nim. To niesie za sobą brak możliwości odliczenia podatku VAT od faktury zakupowej. Natomiast dla kontrahentów wynika adekwatna konsekwencja czyli brak możliwości odliczenia podatku VAT od wystawionej przez przedsiębiorcę faktury.

To z kolei powoduje obowiązek składania korekt deklaracji VAT, przez obie strony transakcji.

Zaniedbywanie spraw związanych z podatkami zawsze niesie nieprzyjemne konsekwencje. Aby ich uniknąć warto jeszcze bardziej zadbać o właściwą obsługę księgową firmy.