Faktura VAT dokumentuje sprzedaż na rzecz firm lub zaliczkę od firmy. Faktura dotyczy dokonanych lub przyszłych transakcji sprzedaży usług lub dostaw towarów na rzecz innych przedsiębiorstw lub organizacji.

Warto wspomnieć o tym, że faktury VAT mogą być wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale dopiero na ich życzenie.

Faktury najczęściej wystawiane są przez podmiot, który na fakturze wskazany jest jako sprzedawca.

Dokument ten powinien zostać wystawiony do 15 dnia następnego miesiąca po dacie sprzedaży.

Czy istnieje sytuacja, w której nie trzeba wystawiać faktury VAT?
Tak, mowa o sytuacji, gdy sprzedaż jest zwolniona z VAT. Należy jednak pamiętać o tym, że taką sprzedaż należy właściwie uwzględnić w polach deklaracji VAT.

Kiedy rozliczyć VAT od faktury?
Rozliczenie odbywa się zasadniczo w dacie sprzedaży, z kilkoma wyjątkami:
– w dacie wystawienia faktury – w przypadku usług budowlanych, telekomunikacyjnych, czynszów, ochrony, stałej obsługi prawnej i biurowej oraz dostawy tzw. mediów,
– w dacie zapłaty za fakturę – w przypadku faktur oznaczonych adnotacją „metoda kasowa”.