Ekwiwalent to pewna kwota wypłacana w zamian za świadczenia należne pracownikowi w naturze. Otrzymamy go na przykład gdy nie wykorzystamy należnego nam urlopu wypoczynkowego.
Ważne jest, że wypłata ekwiwalentu w przypadku urlopu możliwa jest wyłącznie w okresie wypowiedzenia. Szczegóły ustalania wysokości należnego świadczenia znajdują się w rozporządzeniu urlopowym.
Wysokość ekwiwalentu zależy od współczynnika urlopowego czyli wynagrodzenia za jeden dzień urlopu po odliczeniu niedziel oraz świąt.

Do ekwiwalentu mamy także prawo kiedy we własnym zakresie kupimy obuwie oraz odzież roboczą spełniające wymogi BHP. Zatrudnionemu ponadto należy się specjalny dodatek za pranie odzieży roboczej.

 

Zobacz także: Optymalizacja księgowa