System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, w skrócie STIR, działa na podstawie układu algorytmów analizujących dostarczane przez banki i SKOK-i, dane finansowe dotyczące przedsiębiorców korzystających z VAT.

Dzięki ustawie STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, otrzymuje na bieżąco informacje o rachunkach bankowych podmiotów i wszelkich transakcjach, które są podejrzewane o oszustwa finansowe. Dzięki tym danym, system analizuje możliwość wystąpienia ryzyka wyłudzenia skarbowego. W sytuacji, gdy analiza wykryje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa – organy KAS podejmują odpowiednie działania, które mają na celu mu zapobiec.

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej stosuje blokadę podejrzanego rachunku bankowego na czas 72 godzin, która w razie potrzeby,  może zostać przedłużona nawet do 3 miesięcy.

Przedsiębiorstwa, które dopuszczają się przestępstw związanych z wyłudzeniem skarbowym, zostają wykreślone z rejestru VAT. Udogodnieniem, które już jakiś czas temu wprowadziło Ministerstwo Finansów, jest wyszukiwanie podmiotów wykreślonych z tego rejestru, dzięki czemu, każdy może sprawdzić wiarygodność swoich kontrahentów.