We wtorek został przyjęty projekt ustawy dotyczący sukcesji firm. Ustawa ta ma na celu zabezpieczyć firmy prowadzone na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w razie śmierci ich właściciela.

Dotychczas śmierć właściciela była równoznaczna z koniecznością rozwiązania nawet świetnie rozwijającej się firmy. Wprowadzenie sukcesji podatkowej pozwoli na prostą, płynną i ewolucyjną zmianę zarządzającego firmą. Ponadto spadkobiercy danego przedsiębiorcy mogą wnieść przedsiębiorstwo do spółki. Tym sposobem możliwe stanie się przeniesienie na nią koncesji, zezwoleń oraz licencji.

Wprowadzenie tego przepisu umożliwi jednoosobowym przedsiębiorstwom przekształcić działalność w spółkę osobową, co powoduje że w przypadku śmierci jednego ze wspólników przedsiębiorstwo będzie mogło bezproblemowo kontynuować swoją działalność na takich samych zasadach.