Prowadzenie pełnej rachunkowości to nie tylko księgowanie na kontach czy sporządzanie sprawozdań finansowych. To również obowiązek ich terminowego sporządzania czy składania w urzędach. Wydaje się to tak oczywiste, że najczęściej się o tym zapomina i ponosi tego konsekwencje. terminy księgowe

Pierwszym ważnym terminem, na jaki trzeba zwrócić uwagę jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Najczęściej wyznacza go data 31 grudnia, lecz  w zależności od przyjętego roku obrachunkowego może być on inny.

Kolejnym terminem,  związanym z prowadzeniem pełnej księgowości jest dzień, na który otwiera się księgę rachunkową czyli podobnie jak w pierwszym przypadku – najczęściej na 1 stycznia lub inaczej w zależności od przyjętego okresu obrachunkowego.

Kolejnym terminem jest data, wyznaczająca obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia oraz złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Czas na dokonanie tych wszystkich czynności, jednostka gospodarcza ma przez trzy miesiące, od dnia kończącego rok podatkowy.

Dowiedz się czym jest rok obrachunkowy!