Podatnicy od 2021 roku zmuszeni będą ponosić konsekwencje wynikające z ograniczeń ulgi abolicyjnej. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami wprowadzony został limit odliczenia dla tej ulgi.

Spośród wielu zmian podatkowych zaplanowanych a nadchodzący rok, nowelizacją została również objęta ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która polega na ustanowieniu limitu wysokości odliczenia w ramach ulgi abolicyjnej.
Zmiana przewiduje, że podatnicy będą mogli dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że dla podstawy obliczenia podatku nieprzewracająca kwoty 8000 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł, a więc kwota ulgi abolicyjnej nie będzie mogła być wyższa.
Wyjątkiem od ograniczenia jest, że przyjęty limit nie będzie obowiązywał w przypadku dochodów osiąganych poza terytorium Polski i z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.
Ograniczenia ulgi abolicyjnej nie powinny spowodować podwójnego opodatkowania, ponieważ zmianami dotknięte będą jedynie osoby, które mieszkają w Polsce, ale przez mniej niż sześć miesięcy w roku i pracują za granicą.