W bieżącym roku w życie weszła Konstytucja Biznesu, a wraz z nią ustawa Prawo Przedsiębiorców, która zwalniania przedsiębiorców z płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności w ramach tak zwanej “ulgi na start”.

Ulga ta przysługuje osobom fizycznym, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej bądź podejmują ją po co najmniej 60-miesięcznej przerwie.

Korzystanie z ulgi na start przede wszystkim oznacza niższe koszty związane z prowadzeniem biznesu. Jest to oszczędność około 200 złotych miesięczne.

Preferencyjne stawki do ZUS wynoszą:
– ubezpieczenie emerytalne – 122,98 zł
– ubezpieczenie rentowe – 50,40 zł
– ubezpieczenie chorobowe – 15,44 zł
– ubezpieczenie wypadkowe – 10,52 zł

Należy jednak podkreślić, że ulga na start nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne, która niezależnie od stażu firmy musi być uregulowana w wysokości do 319,94 złotych.

Korzystając z ulgi na start przedsiębiorca musi liczyć się, że przez ten czas nie będzie zgłoszony do ubezpieczeń w związku z czym nie będzie mógł korzystać ze świadczeń z tego tytułu. Z tego względu korzystanie z ulgi na start jest dobrowolne.