Prowadząc działalność gospodarczą możesz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT-u. W tym celu musisz złożyć druk VAT-R do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Obowiązkowo jako podatnik VAT-u musisz zarejestrować się niezależnie od osiąganych przychodów w następujących sytuacjach:
– jeżeli dostarczasz towary opodatkowane akcyzą za wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych,
– gdy dostarczasz towary takie, jak proszki złota i srebra, wyroby z metali szlachetnych oraz wyroby jubilerskie,
– jeżeli udostępniasz tereny budowlane, budynki, budowle oraz ich części,
– w przypadku usług prawniczych i doradczych za wyjątkiem doradztwa rolniczego.

Poza tym do rejestru VAT musisz zarejestrować się, gdy wartość Twojej sprzedaży przekroczyła 200 000 złotych, a także gdy nie posiadasz siedziby na terenie Polski.

Urząd może nie zgodzić się na zarejestrowanie Cię w VAT jeżeli w formularzu podasz nieprawdziwe informacje, jeżeli nie będzie w stanie skontaktować się z Tobą lub pełnomocnikiem Twojej firmy, a także jeśli nie stawisz się na wezwanie Urzędu Skarbowego.