Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku wykazało szereg sytuacji, w których nie jest niezbędne wystawienie zewnętrznego dowodu zakupu. Można je bowiem zaksięgować w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów na podstawie dowodów wewnętrznych.
Dowód taki koniecznie musi zostać przygotowany w języku polskim. Ponadto treść musi być pełna i zrozumiała.

Dowód wewnętrzny powinien zawierać następujące elementy:
-datę wystawienia,
-podpis osoby, która dokonała wydatku,
-nadany numer dokumentu.
Na dowodach księgowych nie podaje się danych kontrahenta.

Wydatki powinny być udokumentowane poprzez określenie nazwy towaru, jego ilości, ceny jednostkowej oraz wartości.

Sprawdź także czym jest dowód księgowy!