Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
  • wprowadzając na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje smarowe, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Do BDO muszą zarejestrować się:

  • podatnicy, którzy prowadzą m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, firmy świadczące usługi budowlane, zakłady mechaniki pojazdów samochodowych, gabinety stomatologiczne, zakłady fotograficzne i drukarskie,
  • podatnicy, którzy prowadzą działalność zajmującą się handlem detalicznym i hurtowym, w których oferuje się torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową.