formy opodatkowaniaWybór formy opodatkowania zachodzi już na początku, gdy zakłada się działalność gospodarczą. W tym czasie przedsiębiorca ma do wyboru kilka możliwości. Decyzja ta jest jednak ważna, ze względu na: 

  • skalę w oparciu, o którą będą naliczane zobowiązania podatkowe,
  • zasady wykonywania rozliczeń podatkowych między przedsiębiorcą, a Urzędem Skarbowym,
  • zakres obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości.

Przedsiębiorca może dokonać wyboru następującej formy opodatkowania: 

  • opodatkowania na zasadach ogólnych – zobowiązanie podatkowe ustalane jest na podstawie skali progresywnej – 18% lub 32%,
  • podatek liniowy – zobowiązanie podatkowe jest w takim przypadku ustalane na podstawie stałej stawki 19%,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Prowadzenie księgowości ma znaczny wpływ na wybór formy opodatkowania. Prowadzenie pełnej księgowości nie pozwala na wybór ani ryczałtu, ani karty podatkowej. Przedsiębiorstwa prowadzące uproszczoną rachunkowość mogą się zdecydować na każdą formę opodatkowania pod warunkiem, że spełnią wszelkie wymagane kryteria.

Aktualizacja:

Od 1 stycznia 2020 r. skala podatkowa, ustalana na podstawie skali progresywnej uległa zmianie.

Aktualnie podatek ten wynosi 17% (nie 18%) lub 32%, w zależności od kosztów uzyskania przychodu.