Pracodawca zobowiązany jest do wypłacania wynagrodzenia pracownikowi w miejscu oraz terminie określonym w regulaminie pracy bądź innych przepisach pracy. Wypłaty wynagrodzenia powinien dokonać w formie pieniężnej. Częściowe wypłacenie pensji w innej postaci niż gotówka możliwe jest jeżeli przewiduje to prawo pracy lub układ zbiorowy prawa pracy. Obowiązek wypłacania wynagrodzenia może by wykonany w inny sposób niż do rąk pracownika jeżeli pracownik wyrazi na to pisemną zgodę.

Wynagrodzenie może zatem zostać przelane na konto pracownika, jeżeli ten uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie. Zazwyczaj wygląda to tak, że pracownik przed rozpoczęciem pracy wypełnia formularz, na którym wypisuje numer swojego konta, a także podpisuje zgodę na dokonywanie przelewu na ten rachunek. Co jednak ważne, jeżeli pracownik nie posiada konta bankowego wówczas pracodawca nie może w żadnym stopniu kłaść na niego nacisku, aby je założył.