Zdarzają się sytuacje, w których nagle i niespodziewanie tracimy pracę. Jeżeli czujemy się potraktowani niesprawiedliwie i uważamy, że pracodawca złamał tym samym podstawowe zasady zawarte w umowie o pracę wówczas istnieje możliwość odwołania się od jego decyzji. Tym sposobem możemy domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy bądź też odszkodowania.

Działania takie są w pełni uzasadnione na przykład gdy wypowiedzenia umowy dokonano w trakcie trwania urlopu pracownika lub też gdy do emerytury brakuje mu mniej niż czterech lat.
Brak wskazania przyczyny wypowiedzenia to również argument przeciwko działaniom pracodawcy.
Termin na wniesienie takiego odwołania wynosi czternaście dni od momentu doręczenia pisma pracownikowi.

Pracownik może domagać się przede wszystkim uznania powództwa za bezskuteczne jeżeli umowa nie uległa przedawnieniu lub przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Możliwe jest również pozyskanie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas nieokreślony lub wynagrodzenia za okres do którego praca miała trwać, gdy mamy do czynienia z umową na czas określony.