WIELE CIEKAWYCH INFORMACJI ZE ŚWIATA KSIĘGOWOŚCI ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE GŁÓWNEJ
ZAPRASZAMY

Od stycznia 2019 roku preferencyjna stawka podatku CIT wynosząca 15% została zastąpiona stawką 9%. Ma ona zastosowanie do dochodów osiągniętych w roku 2019. Niestety nie każdy podatnik może z niej skorzystać. Co więcej, część podatników, którzy dotychczas mieli prawo do korzystania ze stawki preferencyjnej zobowiązanych zostało do przejścia na stawkę pełną wynoszącą 19%.

Dla kogo CIT wynoszący 9%?
Stawka 9% przewidziana jest wyłącznie dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy posiadają status małego podatnika, a więc ich przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro. Przychód ten danego progu nie może przekroczyć także w roku bieżącym.

Kto nie skorzysta ze stawki preferencyjnej?
Z możliwości korzystania z 9% podatku CIT wyłączone zostały podatkowe grupy kapitałowe. Ponadto stawka ta została przewidziana dla przychodów innych niż zyski kapitałowe. Ze stawki preferencyjnej wykluczone zostały również spółki dzielone oraz podatnicy wnoszący wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątku o wartości większej niż równowartość 10 000 euro.