Zlecanie księgowości zewnętrznym firmom jest coraz popularniejszym zabiegiem w przypadku wielu przedsiębiorców. Przynosi wiele korzyści, ale może też stanowić zagrożenie. Występuje ono w niedokładnie sporządzonej umowie! W dzisiejszym poście kilka ważnych informacji, co powinno znaleźć się w umowie z biurem rachunkowym.

TERMIN
Umowę można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony (należy wtedy określić możliwość i warunki wypowiedzenia).

WARUNKI WYPOWIEDZENIA
W umowie powinny zostać określone szczegółowe warunki, dotyczące okresu wypowiedzenia oraz warunków zwrotów dokumentacji.

ZOBOWIĄZANIA DO PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY
Bardzo istotne jest zawarcie w umowie z biurem rachunkowym oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia OC przez biuro rachunkowe, zabezpieczające od ewentualnych kar, wynikających z błędów w zaksięgowaniu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW
Należy określić w jakiej formie dokumenty będą przechowywane w biurze oraz archiwizowane, a dodatkowo powinno się określić warunki ich przechowywania.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA USŁUGI KSIĘGOWE
W umowie określić należy zakres usług biura rachunkowego oraz wysokość wynagrodzenia za te usługi oraz dodatkowe informacje, dotyczące zmiany opłat.

OKREŚLENIE SĄDU DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW
Najczęściej siedzibą sądu do rozstrzygania sporów jest miejsce prowadzenia księgowości, czyli siedziby biura rachunkowego.