Pełna księgowość jest formą wywiązywania się z obowiązków księgowych, której często obawiają się właściciele firm. Konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy podczas jej prowadzenia sprawia, że przedsiębiorcy często decydują się na pomoc biura rachunkowego. Czy księgowość pełna jest aż tak skomplikowana? Warto prowadzić księgowość w tej formie?

Pełna księgowość jest bardziej szczegółową formą ewidencjowania przychodów oraz rozchodów przedsiębiorstwa oraz wszystkich zdarzeń gospodarczych według dokładnie określonych zasad ustawowych.

Przedsiębiorcy prowadzący księgowość w tej formie mogą podejmować decyzje w oparciu o rzetelnie sporządzony obraz sytuacji finansowej firmy. Właściciele mogą kontrolować swój biznes co umożliwia bezpieczne podejmowanie działań.

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą takie elementy, jak:
– dziennik
– księga główna
– księga pomocnicza
– zestawienie obrotów i sald
– wykaz składników aktywów i pasywów

Dlaczego warto prowadzić pełną księgowość?
– dostarcza szczegółowych informacji na temat wszystkich przepływów pieniędzy oraz transakcji
– przedstawia obraz szczegółowej kondycji finansowej przedsiębiorstwa
– daje możliwość monitorowania zachodzących zmian
– pozwala podejmować działania zmierzające do poprawy funkcjonowania i rozwoju konkretnych segmentów przedsiębiorstwa w oparciu o uzyskane wskaźniki