Wynagrodzenie stanowi zapłatę za wykonanie pracy na rzecz pracodawcy, który jest zobowiązany do jej wypłaty co określony czas.

Księgowania operacji, dotyczących wynagrodzeń dokonuje się na podstawie sporządzonej listy płac.  Kontem służącym do rejestracji wypłaconych wynagrodzeń jest konto 230 “Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”. Po jego debetowej stronie księguje się wynagrodzenie netto wraz z wszystkimi obciążeniami płacy. Po przeciwnej stronie należy zaksięgować wynagrodzenie brutto.

Ponieważ każdy zapis księgowy musi zostać zapisany podwójnie (zgodnie z zasadą podwójnego zapisu) należy również:

  • Wynagrodzenie brutto zaksięgować po stronie debetowej konta “Wynagrodzenia”, 
  • Wynagrodzenie netto zaksięgować po stronie credytowej konta “Rozrachunki z pracownikami”, 
  • Obciążenia płacy (składki NFZ, składki ZUS, zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne dobrowolne)  zaksięgować na odpowiednich kontach czyli “Rozrachunki z ZUS” i “Rozrachunki z US”.

Dowiedz się więcej o ewidencji na kontach księgowych